Inilah Perjalanan Panjang Setelah Duniamu yang Menantang, Persiapkan Dengan Matang Sebelum Kematianmu Datang

  • 时间:
  • 浏览:0

Berawal dari dalam kandungan bunda, kamu dilahirkan lalu hidup bahagia. Pahala menjadi tujuan dari setiap kebaikan yang kamu lakukan. Kamu sadar bahwa dunia hanyalah tempat singgah sementara.

Selanjutnya manusia akan diberangkatkan ke jembatan shirotol mustaqim untuk disortir mana yang masuk surga dan mana yang masuk neraka sesuai dengan amalan perbuatan selama di dunia.

Disinilah amalan baik dan buruk manusia diperhitungkan, manusia menunggu dengan penuh harapan, berharap setiap amalan perbuatan dapat diterima oleh Tuhan.

Inilah perjalanan panjang menuju kehidupan kekal antara Surga atau Neraka

Semoga kita semua senantiasa menjadi golongan para penghuni Surga. AMIN ...

Tiupan sangkakala menjadi pertanda kehancuran alam semesta. Kehidupan dunia telah berakhir, semua manusia akan kembali kepada Sang Pemilik bumi. Lagi-lagi hanya amalan yang akan menemani, tak ada satupun mahluk bumi yang dapat bersembunyi.

Setelah semua amalan diperhitungkan maka hari penimbangan tiba waktunya. Manusia akan tersenyum ketika amalan baiknya lebih berat dari amalan buruknya, sebaliknya amalan buruk yang lebih besar akan membuat manusia menangis dan memohon ampunan berharap Tuhan memberikan kesempatan untuk bertaubat.

Padang masyar menjadi tempat manusia dikumpulkan setelah dibangkitkan untuk menunggu waktu perhitungan dan pengadilan setiap amal perbuatan. Disinilah manusia akan menyaksikan setiap perbuatan selama hidup didunia tanpa ada yang dilewatkan.

Kematian menjadi awal menuju perjalanan yang panjang. Dunia menjadi tempat singgah sementara, amalan baik dan buruk tak luput dari mata-Nya. Siapkah jika malaikat pencabut nyawa datang ?

Inilah hari dimana manusia dibangkitkan kembali dari alam kubur. Hari itu seluruh manusia yang diciptakan Tuhan akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan. Tak ada satu pun amalan yang luput dari pandangan dan catatan Tuhan.

Pertolongan tersebut berasal dari amal perbuatan yang baik ketika di dunia. Bagi orang beriman dan beramal saleh kelak pada hari Kiamat akan mendapat syafaat berupa kemudahan dan keringanan dari berbagai kesulitan yang dihadapi.

Tak ada satu pun hal yang luput dari pandangan-Nya, kebaikan atau keburukan yang kamu lakukan ada dalam catatan yang kelak dimintai pertanggung jawabannya

Penyerahan setiap buku amalan berbeda - beda sesuai dengan amal perbuatan manusia selama di dunia. Sebagian manusia diberikan bukunya dari sebelah kanan dan sebagian yang lain diberikan dari sebelah kiri. Perbedaan ini melambangkan perbedaan nasib mereka pada tahap berikutnya.

Inilah akhir dari perjalanan hidup manusia, dari segala perjuangan selama didunia apakah akan membawanya ke surga atau neraka. Surga Allah punya nikmat tiada tara dan neraka menjadi hunian para manusia yang enggan bersujud pada-Nya selama didunia.

Kematian dan alam kubur menjadi hunian kamu setelah berjuang di dunia. Tujuh langkah terakhir orang yang menghantarkanmu menjadi pertanda malaikat akan bertanya, mulutmu tak lagi dapat bicara, ragamu yang perkasa didunia hanya dapat terbaring tak berdaya. Hanya amalan baiklah yang dapat membantu kita dari siksaan kubur yang sakitnya luar biasa

Salah satu peristiwa besar yang akan terjadi pada masa upacara hisab ialah penyerahan buku catatan amalan manusia di dunia. Allah SWT menjelaskan proses penyerahan catatan amalan.

“Artikel ini merupakan kiriman dari pembaca hipwee, isi artikel sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ketika menjelaskan perkara-perkara yang wajib diimani pada hari kiamat, beliau berkata "Pada hari kiamat (ada) telaga Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang akan didatangi (oleh umat beliau)…barangsiapa yang meminum (air) telaga tersebut maka dia tidak akan merasakan haus lagi selamanya".